Splošni pogoji poslovanja

Veljavnost, sprejem in uporaba politike varstva zasebnosti

Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta bumerang.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

Uporabnik se strinja, da Bumerang za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi na delovno mesto.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja Bumerang.

Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 22.12.2020.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Podjetje Bumerang zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov z namenom pridobivanja novega kadra podjetja.

Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu s politiko podjetja in v skladu z varnostno politiko izvajalca, v času trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. Bumerang o zahtevi odloči v roku osmih delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@bumerang.si.

Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri podjetju Bumerang preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo pregled prostorov in opreme vsaj pet delovnih dni vnaprej napovedati. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe podjetje Bumerang.

Zavarovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev naključnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;

varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;

preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;

zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;

omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Končne določbe

Ta Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja od 22.12.2020 dalje.